Taxatierapport nodig?

Een taxatie is een reële schatting van de waarde van een woning door een deskundige. Er wordt daarbij onder andere rekening gehouden met het type huis, de grootte, de staat van onderhoud en de ligging. Dit wordt vastgelegd in een taxatierapport. Dit rapport is bijvoorbeeld nodig om uw hypotheek te verkrijgen. Onze rapporten zijn altijd gevalideerd en worden daardoor geaccepteerd door alle banken.

Waarom een Taxatierapport

Een taxatie van een woning kan om verschillende redenen nodig zijn. De meest voorkomende reden is een taxatie voor de hypotheek. Want wie een huis koopt, heeft meestal een hypotheek nodig. Geldverstrekkers willen geen risico lopen. Daarom willen ze weten of het huis dat u van plan bent te kopen een goede investering is. Om die reden is een taxatie van een woning verplicht. In het taxatierapport wordt de marktwaarde van de woning vermeld. Dankzij dit rapport weet de geldverstrekker dat het risico van uw hypotheek acceptabel is.

Om fraude te voorkomen, wil de geldverstrekker dat dit rapport gevalideerd is. Daarom bieden wij standaard een gevalideerde rapportage (NWWI). Deze wordt altijd geaccepteerd door alle geldverstrekkers.

Welke informatie bevat het rapport?

De taxateur zal een taxatierapport opstellen waarin de waarde van de woning wordt vermeld. Dit rapport kan informatie bevatten over de vrije verkoopwaarde, de executiewaarde of de herbouwwaarde van de woning. Daarnaast bevat het rapport informatie over de onderhoudstoestand, de milieutoestand, de kadastrale gegevens, eigendomsrechten en twijfels en bijzonderheden.

De kosten van een taxatierapport zijn fiscaal aftrekbaar!